Privacy en Cookie beleid

Het privacy en cookie beleid van Jan R. Smit FineArtPrintingSpecialist

Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 04 augustus 2014.

Via de website FineArtPrintingSpecialist.nl worden persoonsgegevens verwerkt. We vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.  In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken met welk doel.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Hoewel u onze website als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

We gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen:

  • Naam Adres Woonplaats gegevens
  • Factuuradres
  • Emailadres
  • Betalingsgegevens

 

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een email stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de email nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling ervan.

We verzamelen uw Emailadres. We kunnen contact met u opnemen voor commerciele doeleinden per email. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid meegenomen.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. We bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen benaderen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

We zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien het wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u om de volgende gegevens:

  • Naam Adres Woonplaats gegevens
  • telefoonnummer
  • Factuuradres
  • Emailadres
  • Betalingsgegevens

Gebruikersnaam en wachtwoord

Uw gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van de gebruikersnaam. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij maatregelen kunnen nemen.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. Onze site u een cookie om u gedurende de rest van een sessie te kunnen herkennen. Middels dit cookie kunnen wij bijhouden welke pagina’s u opvraagt. Wij kunnen deze informatie gebruiken om u passende producten te tonen en de site te optimaliseren voor uw wensen en voorkeuren.

Deze website maakt tevens gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Ook Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Deze gegevens die wij verzamelen via Google Analytics zijn anoniem.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerd toegang tot persoonsgegevens te beperken. We houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegens kunnen inzien. We doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor de in deze verklaring genoemde doelen.

Websites van derden

Deze verkalring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens u van deze website gebruik gaat maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage in – en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage in – en wijzigingen of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen.